Fastighetslån

Det har blivit väldigt populärt för såväl företag som privatpersoner att investera i fastigheter. När ett företag, i syfte att t.ex. renovera och sälja vidare en fastighet, vill köpa upp en fastighet så kallas det för fastighetslån. Låneformen fungerar mer eller mindre som ett vanligt företagslån. Skillnaden är att eftersom tillgångarna är större så är beloppen också oftast högre.

1. Är fastigheten en bra investering?

Innan du går vidare till finansiering och fastighetslån kan vi hjälpa dig kalkylera om fastigheten är en bra investering, och vilket behov av kapital du behöver från start.

Fyll i uppgifter om fastigheten

Ditt resultat

2. Finansering

Nästa steg är att få hjälp med finanseringen av din fastighet via en bank. En bank kommer att kolla på din kalkyl i steg ett och sedan även belasta med ränta och amortering, för att avgöra om de beviljar ditt lån eller inte.

Fyll i uppgifter om fastigheten

Ditt resultat (per år)

För bästa villkoren rekommendera vi dig ta hjälp av Krea. De förbereder din kalkyl och samlar in ränta från 30 svenska banker och presenterar dig flera bra alternativ. Krea har 214 omdömen med ett betyg på 4,7 av 5 hos TrustPilot.

illustration fastighetslån

Varför fastighetslån?

Anledningen till att många företag vill investera i fastigheter beror på att man vill köpa upp, justera och sedermera handla med fastigheterna. Det kan också vara så att man vill köpa kontor eller affärsbyggnader till den egna verksamheten. När det kommer till bostadsrättsföreningar handlar det oftast om att köpa fastigheter till medlemmarna av föreningen. Fastighetslån kan alltså användas till hyresfastigheter, kommersiella fastigheter, bostadsrätter, fritidshus men även lantbruksenheter.

Kalkyl för fastighetslån

Om du planerar att ansöka om ett fastighetslån kommer kreditgivaren kräva en kalkyl. Kalkylen som upprättas behöver innehålla en analys av fastighetens kostnader, intäkter, driftnetto och andra relevanta poster. Anledningen till att detta upprättas är för att banken ska kunna bilda sig en uppfattning över risken i att låna ut pengar till ditt företag.

Exempel på en enklare kalkyl (alla belopp per år):

Fastighetens värde: 1 300 000 MKR

Hyresintäkter: 200 000 kr
Kostnader
Underhåll: 30 000 kr
El & vatten: 10 000 kr
IT: 10 000 kr
Administrativa utgifter: 20 000 kr

Drift netto: 130 000 kr

Egen insats: 390 000 kr

Fastighetslån med säkerhet

I regel är en fastighet en stor och mycket dyr investering. Man kan därför inte alla gånger räkna med att hela beloppet för fastighetslånet kommer att bli beviljat. Det är viktigt för banken att det finns en säkerhet att använda sig av, och det är därför ett krav för att lånet ska kunna gå igenom. I många fall fungerar fastigheten som man planerar att köpa som ett krav. Även fastighets- och företagsinteckning eller personlig borgen kan användas som krav för säkerhet, beroende på vilken bank eller långivare det handlar om.

Oavsett om din förfrågan gäller fastighetslån eller andra lån med säkerhet kan du hitta rätt på vår sida om företagslån utan personlig borgen. Där har vi samlat de som kan acceptera säkerhet genom fastigheter eller andra tillgångar.

Fastighetslån utan säkerhet

Det är eftersträvansvärt att vilja hitta fastighetslån som inte kräver någon form av säkerhet. Om man inte skulle kunna betala tillbaka lånet så innebär ju det en stor risk för den som lånar. Men man bör komma ihåg att säkerheten finns av en anledning. Det är inte enbart en säkerhet för banken utan även för företaget som sådant.

Vad ska man välja? Med eller utan säkerhet?

Vi rekommenderar att ansöka om ett fastighetslån med säkerhet. Detta eftersom chansen att bli beviljad ökar markant än om det vore utan säkerhet i ansökan. Men det är även så att räntan blir bättre och lånevillkoren likaså. Det mest optimala och gynnsamma för dig som ska ansöka är att grundligt jämföra de aktörer som erbjuder fastighetslån på marknaden idag. Villkoren kan variera stort så det är bra att ha en övergripande jämförelsebild framför sig, för att på så sätt hitta den aktör som kan erbjuda de mesta lånemöjligheterna och det högsta lånebeloppet.

Hur fungerar fastighetsfinansiering?

Ett fastighetslån är alltid knutet direkt till någon form av fastighet. Fastigheten i sig är vad som fungerar som säkerhet för det lån man vill ansöka om. Det innebär att långivaren eller banken belånar fastigheten med ca 60-80 % av det marknadsvärde som för tillfället råder. Räntan däremot sätts individuell och följer ingen fast kalkyl på det sättet. Man får därför räkna med att räntan kan variera ganska kraftigt beroende på hur företagets ekonomiska förutsättningar ser ut, men även lånets storlek spelar in här.

Förutsättningar för bra lånevillkor har oftast de redan etablerade företagen. Då kan man till exempel välja mellan fast och rörlig ränta, vilket mindre eller nystartade företag inte brukar ha samma möjlighet till att göra. Bankens riskbedömning fungerar som grund för hur mycket företaget kan få låna och vilka villkor som kommer att gälla.

Ränta på fastighetslånet

Räntan är många gånger det mest avgörande när det kommer till vilket lån man ska välja – även för fastighetslån till företag. Det vanligaste är emellertid att räntan är väldigt flexibel, så att man som låntagare själv får välja vad som passar bäst, det vill säga fast eller rörlig ränta. Man kan också välja om man vill få tillgång till pengarna i olika valutor. För företagare detta möjliggör att lånet anpassas i syfte att skapa så lönsamma förutsättningar som möjligt för företaget eller verksamheten.

Som tidigare nämnt sätts räntan individuellt och utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns hos företaget. Ju bättre kreditvärdighet företaget har desto bättre ränta och villkor. När ansökan skickas in fordrar inte sällan dokument som styrker de vinster företaget gjort under de senaste åren. Årsomsättning och fullständigt bokslut ingår även i dessa dokument.

Amorteringen är ytterligare en faktor som skiljer fastighetslån från andra typer av lån, såsom privatlån. Även om det kan kännas lockande att välja ett fastighetslån med låg amortering varje månad så ska man komma ihåg att räntan då blir betydligt högre. Detta gör att det är svårt för mindre företag att erbjudas en bra ränta i samband med ansökan. Det kanske inte alltid är möjligt att välja kort återbetalningstid eller en hög amortering. Såldes beror mycket på hur företaget ser ut för att kunna få så bra villkor som möjligt.

Läs mer om ränta för företagslån.

Grönt fastighetslån

Idag vill allt fler företag bidra till minskad energiförbrukning. Eftersom ca 40% av all energi som förbrukas i Sverige kommer från byggnader är det värt att titta på mer hållbara möjligheter för att minska den siffran. Detta görs genom att producera fler byggnader som är miljöcertifierade. Genom att välja ett grönt fastighetslån stärker man sitt varumärke rejält. Om man är intresserad av att vara en del ansvaret för hela värdekedjan ska man välja ett grönt fastighetslån.
I samband med låneansökan ska du kunna bekräfta den aktuella fastighetens energianvändning genom att visa upp en energiberäkning. Huruvida ditt företag kan ansöka om ett grönt fastighetslån eller inte får din bank avgöra.