Användarvillkor

Användarvillkor för användning av Pynta.se.
Senast uppdaterat: 31 augusti 2022

Översikt

Sammanfattning av våra villkor.

Godkännande – genom att använda och besöka vår webbplats godkänner du våra användarvillkor. Om inte ombeds du att lämna webbplatsen och inte längre nyttja våra tjänster.

Pynta.se – villkoren innefattar all information och användande utav vår webbplats Pynta.se. Vi erbjuder inga lån och kan inte heller ge dig individanpassad rådgivning utan listan andra tjänster eller lånegivare där du själv får hämta information för din situation.

Kostnadsfritt – att använda vår tjänst är helt kostnadsfritt. Informationen är framtagen av oss och du har rätt att läsa och hänvisa till oss utan några som helst kostnader.

1. Ditt godkännande

Genom att använda vår webbplats godkänner du våra användarvillkor. Om inte, uppmanar vi dig att omedelbart lämna vår webbplats.

2. Kostnad och ersättning

Att använda Pynta.se är kostnadsfritt och kommer alltid att vara. Du som användare kan använda vår webbplats för att fritt läsa mer om lån och dess relaterade ämnen. Att besöka vår webbplats är inte förenligt med någon kostnad och vi kommer aldrig be dig fylla i kortuppgifter eller uppmana till någon som helst betalning.

Ersättning för vårt arbete sker genom så kallad affiliate-marknadsföring där vi via en del långivare som är synliga på webbplatsen erhåller ersättning per klick, köp eller andra parametrar. Med det sagt så bör delar av vårt innehållas klassas som reklam och inte heller anses oberoende.

3. Innehåll

Allt innehåll på Pynta.se är vårt och producerat av våra skribenter. Du som användare får inte ta, kopiera eller på annat sätt nyttja vårt innehåll för egen vinning. Om du planerar att använda delar av vårt innehåll är det därför viktigt att vi anges som källan.